Duke's Trophy

Welcome to Schijndel at the 34th edition of the Duke's Trophy!

Gerhard Aigner - Switzerland
Chairman Euro-Sportring Foundation
Honorary member UEFA

Dear Sport friends,

With great pleasure I welcome all teams on behalf of the Board and the management of the Euro-Sportring Foundation. I hope the participants will enjoy their stay in Schijndel and that they will contribute to the spirit of international sportsmanship.

From this place, I would like to thank the members of the organizing committee of the Duke's Trophy, the Board of s.v. Avanti'31 and the municipality of Schijndel for making this event possible.

I wish everybody a great time and every success!

J. Eugster-van Bergeijk
mayor of Schijndel

On the 10th and 11th of June 2017 stands the international youth football tournament the Duke's Trophy on the programme. Participants between the age of eight and seventeen from different European countries will go out to compete for the highest honour. Although they are from different countries, football everywhere has the same rules so on the field they will understand each other. You can see all of this at sport complex De Molenheide. Beside a sport-loving day programme the organisation of course also provides a full programme for the evenings. 

Last year our tournament appealed to our foreign guests. So we hope the participants this year also have a lot of fun. Competition and a good time finally go hand in hand at this tournament.

Such a tournament asks for a good preparation. In advance I want all volunteers who make this event possible, thank for their efforts. A lot of volunteers are a long time before this tournament busy with the organisation. Without the commitment of these people a lot of events would be not possible. My compliments to the volunteers who will make the Duke Trophy to a success. Also thanks to the sponsors and organizers who will make this edition to a successful event.

Many of us are looking forward to the kick off for some time. I hope that the weather is in our favour this year. I wish the participants a lot off fun, the audience a good time and the organisation lots of success!

Astrid van Heeswijk
Chairman Youth of s.v. Avanti ‘31

On Saturday the 10th and Sunday the 11th of June, the 34th anniversary of the Euro-Sportring tournament will take place at the sportsaccommodation of s.v. Avanti’31 in Schijndel.

A tournament especially for E- and D-pupils and  C-,  B- and A-juniors.

A compliment for the youth department and of course for the organising committee who put a lot of effort into this fantastic event. The commitment and zeal of all the volunteers deserve to be praised and appreciated.

During two days on and around the playground, lots of youngsters experience each other’s habits and cultures. The main subjects of Euro-Sportring are fun, atmosphere and sports. We hope the participants will enjoy themselves during the tournament as football is meant to be.

Finally we’d like to wish all teams, teammanagers, referees, members of first aid and spectators a pleasant and sporting weekend.

Welkom in Schijndel bij de 34ste editie van de Duke's Trophy!

Gerhard Aigner - Zwitserland
Voorzitter Stichting Euro-Sportring
Erelid UEFA

Beste sportvrienden,

Het doet me veel plezier namens het bestuur en de directie van de Stichting Euro-Sportring alle teams bij de Duke's Trophy te verwelkomen. Ik hoop dat de deelnemers zullen genieten van hun verblijf in Schijndel en dat ze een bijdrage leveren aan een sportieve sfeer op en rond de sportvelden.

Bij deze wil ik tevens de leden van het organisatie comité van Duke's Trophy, het bestuur van s.v. Avanti' 31 en de gemeente Schijndel, bedanken voor hun inzet om dit evenement mogelijk te maken.

Ik wens iedereen een geweldig fijne tijd en veel succes toe!

J. Eugster-van Bergeijk
Burgemeester gemeente Schijndel

Op 10 en 11 juni 2017 staat het internationaal jeugdvoetbaltoernooi de Duke’s Trophy op het programma. Deelnemers tussen de acht en zeventien jaar uit verschillende Europese landen strijden om de hoogste eer. Al is hun achtergrond nog zo verschillend gezien vanuit hun thuis, het voetbal kent overal dezelfde regels en op het veld zullen ze elkaar dus best begrijpen. Dit alles zal allemaal te zien zijn op sportcomplex de Molenheide. Naast een sportief dagprogramma zorgt de organisatie natuurlijk ook voor een avondvullend programma. Vorig jaar is het toernooi in de smaak gevallen bij de buitenlandse gasten. We hopen dat de deelnemers zich nu ook vermaken. Gezelligheid en strijd gaan bij dit toernooi tenslotte hand in hand.

Een dergelijk toernooi vraagt om een goede voorbereiding. Bij voorbaat wil ik alle vrijwilligers die dit evenement wederom mogelijk maken, bedanken voor hun inspanning. Vele vrijwilligers zijn ruimschoots voor het toernooi druk in de weer met de organisatie. Zonder de inzet van deze mensen is dit evenement niet mogelijk. Via deze weg wil ik dan ook mijn complimenten brengen aan de vrijwilligers die de Duke’s Trophy tot een succes gaan maken. Ook dankzij de sponsors en organisatoren zal deze editie weer een geslaagd evenement worden.

Het zijn twee dagen waar velen al weer enige tijd naar uitkijken. Ik hoop dan ook dat de weergoden dit jaar zonnig gestemd zijn. Wellicht dat zij hun steentje bij willen dragen door te zorgen voor een stralend weekend. De deelnemers wens ik in ieder geval veel plezier, het publiek veel vermaak en de organisatie veel succes!

Astrid van Heeswijk
Jeugdvoorzitter s.v. Avanti ‘31

Voor alweer de 34e keer wordt op zaterdag 10 en zondag 11 juni het Eurosportring-toernooi gehouden bij s.v. Avanti ’31 in Schijndel. Tijdens dit toernooi komen de E- en D-pupillen en C- ,B- en A-junioren in actie.

Een compliment voor onze jeugdafdeling en natuurlijk speciaal voor de organiserende commissie, die tijd noch moeite hebben gespaard om dit toernooi weer tot een groot succes te maken. Onze inzet en die van tientallen vrijwilligers verdienen onze lof en waardering.

Op en rond onze voetbalvelden maken gedurende twee dagen de jonge spelers en speelsters uit diverse Europese landen kennis met elkanders gewoonten en cultuur. Euro Sportring draait om plezier, sfeer en sport. Wij hopen dat de deelnemers tijdens het toernooi genieten van de voetbalsport zoals die bedoeld is.

Wij wensen alle teams, begeleiders, scheidsrechters, mensen van de EHBO en toeschouwers een fijn en sportief weekend toe.