Duke's Trophy

Welcome to Schijndel at the 34th edition of the Duke's Trophy!

Gerhard Aigner - Switzerland
Chairman Euro-Sportring Foundation
Honorary member UEFA

Dear Sport friends,

With great pleasure I welcome all teams on behalf of the Board and the management of the Euro-Sportring Foundation. I hope the participants will enjoy their stay in Schijndel and that they will contribute to the spirit of international sportsmanship.

From this place, I would like to thank the members of the organizing committee of the Duke's Trophy, the Board of s.v. Avanti'31 and the municipality of Schijndel for making this event possible.

I wish everybody a great time and every success!

M.A. (Marcel) Fränzel MScActing mayor of Meierijstad

Welcome to Meierijstad, welcome to Schijndel.

For more than 25 years Avanti ’31 has been organizing an international youth soccer tournament together with Eoro-sporting. Youth players between 8 and 18 years old from clubs coming from Belgium, Germany, France and The Netherlands will participate in the tournament during the weekend of the 9th til 11th of june.

How wonderful is it to see that yet another great sportive spectacle will take place in Schijndel. I am very proud that the sporting clubs from Schijndel are able to achieve these incredible results year after year. It’s an amazing prestation to organize these kinds of events time and again. Thank you; to all involved.

Soccer is the most populair sport in large parts of the world; practised by both young and old. Many games are played during the year and towards the end of the competition pupils and juniors often have the chance to participate in tournaments. As far as the youth is concerned, nothing beats a multi-day tournament such as the Dukes Trophy, held here in Schijndel.

I wish all of the participants a healthy and sportive tournament and I hope that the players will meet each other outside of the fields as well. I also wish the organization and all involved a good tournament.

May the best team win and most of all; may all of you look back on a very succesfull, joyfull and sportive event.

Astrid van Heeswijk
Chairman Youth of s.v. Avanti ‘31

On Saturday the 10th and Sunday the 11th of June, the 34th anniversary of the Euro-Sportring tournament will take place at the sportsaccommodation of s.v. Avanti’31 in Schijndel.

A tournament especially for E- and D-pupils and  C-,  B- and A-juniors.

A compliment for the youth department and of course for the organising committee who put a lot of effort into this fantastic event. The commitment and zeal of all the volunteers deserve to be praised and appreciated.

During two days on and around the playground, lots of youngsters experience each other’s habits and cultures. The main subjects of Euro-Sportring are fun, atmosphere and sports. We hope the participants will enjoy themselves during the tournament as football is meant to be.

Finally we’d like to wish all teams, teammanagers, referees, members of first aid and spectators a pleasant and sporting weekend.

Welkom in Schijndel bij de 34ste editie van de Duke's Trophy!

Gerhard Aigner - Zwitserland
Voorzitter Stichting Euro-Sportring
Erelid UEFA

Beste sportvrienden,

Het doet me veel plezier namens het bestuur en de directie van de Stichting Euro-Sportring alle teams bij de Duke's Trophy te verwelkomen. Ik hoop dat de deelnemers zullen genieten van hun verblijf in Schijndel en dat ze een bijdrage leveren aan een sportieve sfeer op en rond de sportvelden.

Bij deze wil ik tevens de leden van het organisatie comité van Duke's Trophy, het bestuur van s.v. Avanti' 31 en de gemeente Schijndel, bedanken voor hun inzet om dit evenement mogelijk te maken.

Ik wens iedereen een geweldig fijne tijd en veel succes toe!

M.A. (Marcel) Fränzel MSc
Waarnemend burgemeester Meierijstad

Welkom in de gemeente Meierijstad! Welkom in Schijndel!

Al meer dan 25 jaar organiseert s.v. Avanti ’31, in samenwerking met Eoro-sporting, een internationaal jeugdvoetbaltoernooi. Aan dit toernooi nemen verenigingen uit België, Duitsland, Frankrijk en Nederland deel en in het weekend van 9, 10 en 11 juni zullen vele jonge voetballers tussen de 8 en de 18 jaar de velden betreden.

Het is prachtig om te zien dat er opnieuw een groot sportief spektakel plaatsvindt in Schijndel. Ik ben er enorm trots op dat Schijndelse sportverenigingen ieder jaar opnieuw dit soort huzarenstukjes presteren. Het is niet niks om zulke evenementen telkens weer te organiseren. Dank, grote dank dus, aan alle betrokkenen!

Voetbal is in grote delen van de wereld de populairste sport en wordt door jong en oud beoefend. Gedurende de competitie worden er vele wedstrijden gespeeld en bij de afronding van de zomercompetitie hebben pupillen en junioren vaak de kans aan toernooien deel te nemen. Er is voor jongeren niet veel mooiers te bedenken dat dan een van die toernooien een meerdaags, internationaal toernooi is als de Dukes Trophy hier in Schijndel.

Ik wens alle deelnemers heel goede en sportieve wedstrijden en ik spreek de hoop uit dat de voetballers elkaar ook buiten het veld zullen ontmoeten en leren kennen. De leiding van de diverse teams wens ik eveneens een heel goed toernooi net als de organisatie.

Dat de beste mogen winnen, maar vooral dat u allen straks terug kunt kijken op een buitengewoon geslaagd en sportief treffen.  

Astrid van Heeswijk
Jeugdvoorzitter s.v. Avanti ‘31

Voor alweer de 34e keer wordt op zaterdag 10 en zondag 11 juni het Eurosportring-toernooi gehouden bij s.v. Avanti ’31 in Schijndel. Tijdens dit toernooi komen de E- en D-pupillen en C- ,B- en A-junioren in actie.

Een compliment voor onze jeugdafdeling en natuurlijk speciaal voor de organiserende commissie, die tijd noch moeite hebben gespaard om dit toernooi weer tot een groot succes te maken. Onze inzet en die van tientallen vrijwilligers verdienen onze lof en waardering.

Op en rond onze voetbalvelden maken gedurende twee dagen de jonge spelers en speelsters uit diverse Europese landen kennis met elkanders gewoonten en cultuur. Euro Sportring draait om plezier, sfeer en sport. Wij hopen dat de deelnemers tijdens het toernooi genieten van de voetbalsport zoals die bedoeld is.

Wij wensen alle teams, begeleiders, scheidsrechters, mensen van de EHBO en toeschouwers een fijn en sportief weekend toe.